Lidmaatschap jeugd

Algemeen

Lijkt het je leuk om lid te worden van BV Floriande? Kom dan gerust eens langs op de vrijdagavond tussen 18:00 uur en 20:00 uur in sportcomplex Koning Willem-Alexander aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Als je voor de eerste keer komt, kun je gratis meedoen. Het enige wat je nodig hebt is sportkleding, een paar zaalsport-schoenen (geen zwarte zolen) en een racket. Heb je nog geen racket? Dan kun je er een van ons lenen.

Heb je nooit eerder badminton gespeeld, maar zou je het eens willen proberen? We brengen je graag de spelregels bij en geven je training, zodat je al snel een shuttletje mee kan slaan. De spelersleeftijd begint bij 6 jaar tot 17 jaar. We spelen van 18:00 tot 20:00 uur. 

Als de kennismaking je is bevallen, kun je je aanmelden voor het lidmaatschap. Dit kan met behulp van het inschrijfformulier dat je in de zaal kunt krijgen of via de website, door middel van ons online aanmeldingsformulier. Vanaf het moment van inschrijving verwachten we dat je zelf voor een racket zorgt. Via onze vereniging kunnen wij die met korting voor je verzorgen.

Mocht je nog niet zeker weten of je lid wilt worden, kun je ook een proefabonnement nemen. Voor € 18,50 kunnen nieuwe leden 4 weken lang kennismaken met de badmintonsport en BV Floriande. 

Incidenteel kunnen leden introducees meenemen, hier voor is wel een bedrag verschuldigd van € 5,00 p/p.

Het verenigingsjaar loopt in principe  gelijk aan de schoolperiode, maar voor het seizoen 2023-2024 starten wij op 6 september 2023 en stoppen op 28 juni 2024.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen dien je voor 31 mei schriftelijk,  per e-mail of via het online afmeldingsformulier op onze website. Wanneer voor 31 mei van enig jaar geen afmelding plaatsvindt, verbind je je automatisch voor het gehele volgende seizoen.

Prijslijst

Contributie lidmaatschap

Lidmaatschap €125,00
Gezinslidmaatschap     € 120,00

Bij toetreding na enkele maanden na de eerste speeldag moet een evenredig bedrag worden betaald over de resterende maanden van het verenigingsjaar.

Aanvullende informatie

Voor alle contributies, bedragen en heffingen geldt: inschrijving verplicht tot betaling, waarbij de contributie tot het eind van het seizoen is verschuldigd. Restitutie van verschuldigde contributie is niet mogelijk, slechts ernstige medische situaties kunnen voor het bestuur aanleiding zijn om hierin incidenteel anders te besluiten. Een normale blessure, hoe vervelend ook, wordt in dat opzicht gezien als een eigen risico, waar de vereniging niet voor op kan draaien.

Het RaboBank rekeningnummer is NL77RABO0137892608 tnv BV Floriande te Hoofddorp.

Je persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend voor verenigingsgerelateerde activiteiten worden gebruikt en worden met uitzondering van aan de verzekering, niet aan derden verstrekt. 

bn

Speeltijd jeugd

De speeltijd voor de jeugd is verdeeld in twee groepen.
Groep 1 (Beginners) speelt van 18:00 uur tot 19:00 uur.
Groep 2 (Gevorderden) speelt van 19:00 uur tot 20:00 uur.
 
Het seizoen is van 8 september 2023 tot 28 juni 2024 met uitzondering van de schoolvakanties.
 
facebook-logo
Wilt u weten wat er allemaal gebeurt bij BV Floriande?
Op onze facebook pagina vindt u de meest recente informatie!
Bezoek ons op facebook klik hier