Organisatie

Het bestuur van BV Floriande bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Omdat de vereniging groeit voelt het bestuur steeds meer de noodzaak om zaken formeel en goed te regelen. Zo zijn statuten opgetekend bij de notaris, is er een verenigingsbankrekening geopend, is de vereniging geregistreerd bij de KvK en is een ongevallenverzekering afgesloten voor de leden. De vereniging houdt eens per jaar een algemene ledenvergadering waar verantwoording wordt afgelegd door het bestuur op het gevoerde algemene en financiele beleid. Met de leden wordt het beleid voor het volgend jaar besproken en alle ingebrachte plannen worden aan de vergadering voorgelegd ter goedkeuring. Naast het bestuur zijn er verschillende commissies actief op gebied van PR, technische- en jeugdzaken, het jaarlijkse toernooi en kascontrole. De commissies rapporteren aan het bestuur.

bn

facebook-logo
Wilt u weten wat er allemaal gebeurt bij BV Floriande?
Op onze facebook pagina vindt u de meest recente informatie!
Bezoek ons op facebook klik hier