Gedragscode

Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door wederzijds respect. Dit vinden wij vanzelfsprekend, maar het is goed om alle ongeschreven omgangsvormen en regels ook vast te leggen. Het bestuur heeft daarom deze gedragscode opgesteld.

BV Floriande heeft immers gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel staan en dus willen we ook dat dit uitgedragen wordt door onze leden. Deze gedragscode is niet alleen bedoeld voor leden, trainers en coaches, maar ook voor ouders van jeugdleden en bezoekers; dit om badminton in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden.

Normen en waarden zijn voor een ieder anders en het bestuur pretendeert dan ook niet dat onze waarden en normen de enig juiste zijn. Het wordt echter een probleem wanneer teamgenoten en toeschouwers zich bij bepaald gedrag niet meer op hun gemak voelen en/of zich generen voor het gedrag van hun medespelers.

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over normen en waarden. Het gaat over hoe we willen zijn en waar we bij willen horen.

In alle gevallen waarin deze gedragscode niet gehandhaafd wordt dienen geconstateerde zaken gemeld te worden bij het bestuur. Om meldingen ter vereenvoudigen heeft BV Floriande vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). Je mag Rachel Geertsen of Angelina Pimenta da Silva benaderen als je ergens mee zit. Zij hebben de rol van vertrouwenscontactpersoon voor BV Floriande op zich genomen. Op Info/VCP vinden jullie verdere uitleg en natuurlijk de verschillende contact mogelijkheden.

Voor procedure aanamebeleid vrijwilligers klik hier

I. ALGEMEEN

Allen

 • Respecteer de regels van de badmintonsport.
 • Geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld.
 • Respecteer andermans bezittingen.
 • Vertoon sportief gedrag.
 • Respecteer de geldende regels van welke sporthal dan ook.

Wedstrijdspelers

 • Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders en de scheidsrechter. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag.
 • Fair-play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten van jouw teamspelers als je jezelf voor 100% inzet.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren. Behalve dat dit onbehoorlijk is, werkt het ook in je eigen nadeel. Besef goed: een scheidsrechter hoef je niet 'mee' te hebben, je moet zelf zorgen dat je hem niet 'tegen' krijgt.
 • Geef je tegenstand(st)er na de wedstrijd een hand en bedank hem/haar voor de wedstrijd.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstand(st)er.
 • Onsportiviteit van de tegenstand(st)er is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren.
 • Wijs je teamspelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs voor en/of tijdens de training of wedstrijd is verboden.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

Trainers/coaches

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.
 • Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
 • (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met complimenten en wees kritisch op een didactische wijze.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers.
 • Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar de tegenstander of scheidsrechter.

Vrijwilligers

 • Meld bij constatering van wangedrag en overtreding van de gedragscode dit aan het bestuur van de vereniging.
 • Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van onze vereniging.
 • Draag verantwoording voor door jou aangenomen taken. De leden rekenen op jou, ook al zijn ze zuinig met complimenten.

Ouders/verzorgers

 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven.
 • Leer de kinderen dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort.
 • Spreek de kinderen aan bij wangedrag.
 • Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij. Juich niet bij fouten van een tegenstander.
 • Bemoeit u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling.
 • Realiseer dat u als ouder/verzorger van een BV Floriande-lid ook de vereniging vertegenwoordigt.
 • Kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, dient uitsluitend gemeld te worden bij het bestuur van BV Floriande.